Türk Dil Kurumu ne iş yapar !?!

Biliyorsunuz teknolojideki çok hızlı gelişmeler gündelik hayatımıza birçok yeni kelime dahil ediyor. twitlemek, blog, Wi-Fi vb. Bence TDK (Türk Dil Kurumu) bu gelişmeleri çok yakın bir şekilde takip ederek gündelik konuşmalarımıza da giren bu kelimelere Türkçe karşılıklar bulmalı. TDK sitesine girdiğimde malesef böyle bir bölüm bulamadım. Kaldı ki bu merkezi bir şekilde çok geniş kitlelere ulaştırılmalı. „Acaba TDK twitlemek yerine ne öneriyor“ diye ben araştırmak durumunda kalmamalıyım, bu konuda yukarıdan aşağıya bir süreç işlemeli. Bunun birçok yolu var.Örneğin basılı ve görsel medya iletişim araçları bu konuda hizmet edebilir.

Her ay işverenin emeklerimizin karşılığında ödediği paranın %30-%40’ını vergi olarak kesen devlötimiz bu paraları böyle ulvi bir amaç için harcarsa her kuruşunu helal ederim.

Toplumun birçok kesiminin bu tip bir çalışmaya tam destek vereceğini düşünüyorum. Zira bazı ingilizce kelimeler için çok hoş Türkçe karşılılar da bulunduğunu görüyor ve mutlu oluyorum.“Computer“ yerine „bilgisayar“, „Kampüs“ yerine „yerleşke“, „workshop“ yerine „çalıştay“ gibi. Bu kelimelerin nasıl yaygınlaştığı bilemiyorum, güzel Türkçe’mizi kullanma konusunda hassasiyeti olan iyi niyetli birilerinin kişisel çabalarıyla dilimize kazandırıldığını düşünüyorum. Bu noktada tekrar belirtmek istediğim bir konu da var. Belki de yerleşke, çalıştay gibi güzel kelimeleri TDK’daki uzmanlar yaratmışlardır. Ancak ben bir vatandaş olarak merkezi bir otoriden „Ey vatandaşlar, bundan böyle şu gavur icadı kelimenin yerine Öz Türkçe bunu kullanacaksınız“ diye bir uyarı duymadığıma göre benim nazarımda TDK çok başarısız bir kurumdur.

TDK’nin asli görevi tam da bu olmalıdır. Atatürk’ün mirasını Türk Tarih Kurumuna ve Türk Dil Kurumuna bırakmış olduğunu hatırladıkça TDK’dakilerin kulaklarını çınlatıyorum.

Özetle, TDK’nun elindeki kaynakları verimli bir şekilde kullanarak gündelik konuşmalarımıza giren İngilizce kelimelere Türkçe karşılıklar üretip bunları değişik imkanlarla geniş kitlelere tanıtması, sevdirmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlaması gerektiğini düşünüyorum.